Wat is een NT-reactor?

Terwijl de natuurlijke eigenschappen van het water behouden blijven, zal de NT-reactor oude installaties in alle zachtheid ontkalken en nieuwe kalkaanslag op het sanitair voorkomen. Bovendien neutraliseert hij corrosie in de leidingen.

Pluspunten van de NT-reactor

De elektrostatische en micro-elektrolytische effecten die worden verkregen zonder externe elektriciteitstoevoer, resulteren in de kristallijne omzetting van calcium- en magnesiumcarbonaat (kalkaanslag) met de volgende drievoudige werking:

  1. Curatief effect: de NT-reactor verwijdert bestaande kalkaanslag in alle zachtheid.

  2. Preventief effect: de NT-reactor voorkomt nieuwe kalk-/ketelsteenafzetting.

  3. Beschermend effect: de NT-reactor neutraliseert corrosie in de leidingen.


Bovendien doet het NT-procedé het risico op legionella aanzienlijk afnemen (patent januari 2003).

Het NT-procedé is een energiebom!

Resultaten

Meer weten
over de Calcéo-technologieën

Het NT-procedé zonder magneet of stroomopwekking genereert
nucleogenese (ontkalking en kalkaanslagbestrijding)

Zonder NT-behandelingwordt het bicarbonaat in het gefilterde water – dat kleiner is dan 1 micron – omgezet in calciet, d.w.z. harde ketelsteen.

Dankzij het NT-procedé gaat het calcium- en magnesiumbicarbonaat klonteren door de elektrostatische en micro-elektrolytische effecten, zodat er deeltjes van 70 tot 150 micron “groot” ontstaan.

De zo ontstane zachte macromoleculen (voornamelijk aragoniet) hechten niet langer aan de wanden en worden meegevoerd door de waterstroom:dat is het antiketelsteeneffect.

Een essentiële vector in dit procedé is dat het water geleidelijk aan een deel van de bestaande ketelsteen “oplost”: dat is het ontkalkingseffect.

Ook het calcium- en magnesiumsulfaat dat samen met het bicarbonaat in het water aanwezig is, wordt behandeld voor water met een hoog sulfaatgehalte (tot 1200 mg/l).

(patent Expertima 1999)

Corrosiewerend effect

Bij contact met water kunnen metalen een oxidoreductie doen ontstaan.

Corrosie ontstaat boven – 0,6 V (in het geval van ijzer, E° = – 0,44 V)*.

Dankzij het zink (E° = – 0,76 V)* zal de NTreactor het elektrische potentieel van het binnenoppervlak van de metalen wanden verlagen tot – 0,8 V/- 1 V, en de zuurstof die corrosie doet ontstaan, neutraliseren.

Roest wordt dan omgezet in beschermend ferrioxide.

(Zn–>Zn++ + 2e- ) in plaats van (Fe–> Fe++ + 2e- ) 1/2 O² + H²O + 2e- –> 2OH-

Zo zal ijzer niet langer zijn elektronen verliezen.

Ook koper (E° = + 0,34 V)* wordt beschermd.

* in vergelijking met de referentie-elektrode met waterstof

NT-technologie (met zink)

NT-F-technologie (zonder zink)

NT-reactor van Calcéo
= bewezen resultaatgarantie

In de voorwaarden van de fabrikant Expertima Technologies is de maximale efficiëntie van het NT-procedé een sterke verbintenis.

De fabrikant Expertima Technologies garandeert:

Geen enkel ander merk op de Belgische markt gaat tegenover zijn klanten zo’n ijzersterke verbintenissen aan.